Föreläsning om hantering av forskningsdata 25 april

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vad är öppna data? Vad innebär FAIR-principerna? Vad är en datahanteringsplan? Hur delar jag forskningsdata och vad behöver jag tänka på då? Detta är några frågor som besvaras under introduktionsföreläsningen om hantering av forskningsdata den 25 april vid Högskolan Dalarna.


Introduktionsföreläsning om hantering av forskningsdata

När? 
Tisdagen den 25 april 2023
- förmiddag kl 10-12 på svenska (inkl tid för frågor) 
- eftermiddag kl 13-15 på engelska (inkl tid för frågor) 

Var? 
Högskolan Dalarna, Campus Falun (Lokal fastställs inom kort)

Arrangör:
Högskolans Forskningsstöd (forskningsdatastödet - Data Access Unit) i samarbete med Svensk Nationell Datatjänst

Den 25 april arrangerar Högskolan Dalarna i samarbete med Svensk Nationell Datatjänst (SND) en introduktionsföreläsning om hantering av forskningsdata.

Kompetens från SND samt högskolans forskningsdatastöd (Data Access Unit) kommer att finnas på plats.

Föreläsningen belyser övergripande öppna data, FAIR-principerna och datahanteringsplaner. SND berättar även om möjligheten att dela forskningsdata genom SND:s forskningsdatakatalog och vad man bör tänka på när man delar data i repositorier. Efter föreläsningen finns tid för frågor. 


Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. Tillsammans med ett nätverk bestående av närmare 40 lärosäten och andra forskande organisationer bildar vi en nationell infrastruktur för öppen tillgång till forskningsdata. Målet är att forskningsdata ska göras tillgängliga ”så öppet som möjligt men så begränsat som nödvändigt” (Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020, s. 4)

Senast granskad:
Senast granskad: