En lärmiljö utformad för att inspirera

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under ombyggnationen av Campus Falun har lärmiljön förbättrats med målet att skapa flexibla, inkluderande, utvecklande, studentaktiva och attraktiva miljöer. Arbetet är nästan klart och nästa fas tar vid – att använda och utvecklas i miljöerna. Läs mer om idéerna bakom den nya lärmiljön.

Som en effekt av ombyggnationen av ventilationen på Campus Falun har också lärmiljön genomgått en stor förändring. Arbete har varit ett nära samarbete mellan Fastighetsavdelningen och NGL-Centrum där utgångspunkten har varit att just skapa lärmiljöer som är:

  • Flexibla – ska möjliggöra olika arbetsformer, har många användningsområden och stöttar olika former av deltagande.
  • Inkluderande – ska vara tillgängliga och skapar likvärdiga förutsättningar att delta i undervisning.
  • Utvecklande – lärare ska kunna välja och anpassa en miljö för att stödja vald undervisningsform/didaktiskt val och samtidigt bjuda in och inspirera lärare och studenter att prova nya arbetsformer.
  • Studentaktiva – ska möjliggöra kollaborativa och studentaktiva undervisningsformer.
  • Attraktiva – studenter och personal ska vilja vistas i miljön.

Tillåtande lokaler  

Utformningen och utrustningen i rummen på Campus Falun i form av möbler och teknik ska på olika sätt främja dessa utgångspunkter. Tekniken ska exempelvis vara lättanvänd, tillförlitlig och integrerad i lärmiljöerna. I A-husets samtliga lärosalar och visa studentmiljöer möjliggörs nu för undervisning med deltagare på plats i sal och deltagare via nätet, synkront via Zoom.

Vissa möblers utformning är lite annorlunda jämfört med de möbler som annars återfinns i högskolans lokaler så som , höj- och sänkbara ståbord, bord som går att fälla ihop samt stolar och bord på hjul
– Möbelvalen syftar till att stödja en stor variation av aktiviteter och att omställning ska kunna ske på ett enkelt sätt, säger Emelie Westergren, NGL-Centrum.

Nyhet: Active Learning Classrooms, ALC-salar

En ny salskategori har i samband med ombyggnationen tagit form Active Learning Classrooms, ALC-salar. Detta är tre olika salar med gruppmöblering som standard som har en skärm- och skrivyta på väggen till varje grupp. Salarna lämpar sig extra bra för kollaborativa lärandeformer. ALC-salarna kommer vara helt klara vid årsskiftet.

Rum med grått golv och vita väggar. I rummet finns flera bord i björk utställda med stolar runt. Stolarna har svarta ben med hjul på.
ALC-salarna är snart färdiga, viss teknik saknas ännu men det går redan nu att se möjligheterna i salarna. Till varje grupp kommer också skärmar finnas som gör det möjligt att ha med studenter via nätet och på plats i salen men ändå kunna jobba aktivt tillsammans. Emma Norman

Information om lärosalar

Just nu pågår arbetet med att färdigställa det sista vad gäller teknik i salarna och att göra det tydligt för personal och studenter hur de nya miljöerna kan användas.
– Inom kort kommer det exempelvis i lokalbokningssystemet, TimeEdit, framgå vilken typ av sal det är och vilken utrustning respektive sal har. På plats i salar kommer det att finnas anslag som visar möbleringsförslag samt instruktioner kring hur tekniken fungerar, berättar Ragnar Olafsson, NGL-centrum.

Arena för lärande och lärmiljöutveckling

På plan 2 i A-huset återfinns både NGL-centrum och en arena för lärande och lärmiljöutveckling. Arenan består av flera mötesytor med lite olika funktion och förutsättningar. Kopplat till arenan finns också specialiserade konceptrum för att utforska utformning, teknik och arbetssätt i kontoret, grupprum, lärosal och inspelningsstudio. På arenan ska högskolans undervisande personal kunna dela med sig och hämta inspiration och idéer till sitt arbete. 
– På arenan kommer vi lyfta fram olika typer av verksamheter med allt från tankar och idéer kring lärande till aktiviteter och arbetssätt i undervisningen. Vi vill visa exempel på olika lösningar för att möta behov och utmaningar och dessutom ge besökaren möjlighet att få prova på själv, säger Ragnar Olafsson.
– Mycket är nytt, möjligheterna stora och vi tror på att göra det här tillsammans och lära oss av varandra, konstaterar Emelie Westergren, som ser fram emot att de nya studiemiljöerna används och vad det i sin tur skapar för nya idéer.

Rum med grå matta och vita väggar. Längs till vänster finns blå bokhyllor med dörrar. Framför dem finns 3 grå fåtöljer med läslampor.
De nya studieytorna har en lounge-känsla, med både traditionella sittplatser runt bord men med tillhörande skrivtavla och inom kort även skärmar, men även som här – inbjudande fåtöljer. Emma Norman
Rum med ljusa väggar och mörkgrått golv. Ett runt bord med fyra stolar.
Stolar med hjul återfinns både i lärsalarna och i studieytorna - enkla att förflytta och även stapla på varandra, men som samtidigt är skön att sitta på och har klädd sits. En stol som är unik för Högskolan Dalarna just nu. Emma Norman

Kom ihåg att du alltid kan komma förbi Supportcaféet i Zoom eller ringa support på 023-77 88 88 om du behöver hjälp eller stöd i din undervisning.

Du kan också boka en IKT-pedagog eller pedagogisk utvecklare om du i lugn och ro vill resonera om olika lösningar kring din undervisning.

Kontakt
Högskolepedagogisk utvecklare
Utvecklingsledare
Senast granskad:
Senast granskad: