Digitalt tentamensverktyg införs under 2023 / Digital assessment platform to be introduced in 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en del av vår nya lärmiljö kommer ett digitalt tentamensverktyg att införas under året. Det är verktyget Inspera som avropas.

Utveckling av digital tentamen har funnits med i högskolans investeringsplan under en längre tid. Högskoledirektören har nyligen fattat beslut om att avropa verktyget Inspera via SUNET, Swedish University Computer Network. För att både utveckla och införa digital tentamen finns behov av systemstöd, vilket är en viktig del i planeringen av vår nya lärmiljö.  

Inspera är ett tentamensverktyg med flera fördelar, varav färdig integration mot Ladok är en av dem. Inspera används redan idag av 16 svenska lärosäten.  

Det är avdelningen för stöd i utbildning och forskning som leder utvecklingsarbetet i nära samarbete med avdelningen för studentservice och utbildningsadministration och avdelningen för IT och digital infrastruktur.  

Fakta om Inspera 

Inspera fungerar som en plattform och används vid examinationer eller kunskapsavstämningar. Verktyget är enkelt att använda både för lärare och studenter med möjlighet att variera frågorna med till exempel flervalsfrågor och essäfrågor. 

Lärare skapar tentamensfrågor i Inspera med tillhörande digitala resurser i form av webbsidor, ljudfiler eller PDF-filer. Studenten besvarar frågorna vid en dator med säker webbläsare på examinationsdagen. I bedömningen hanteras självrättande och manuellt bedömda svar, skriftlig eller muntlig återkoppling på inlämningen. 

Kontakt
IKT-pedagog
Projektledare
Senast granskad:
Senast granskad: