Karl Sohlgren

Personlig presentation av Karl Sohlgren

IKT-pedagog
Avdelningen för stöd i utbildning och forskning Verksamhetsstödet