Därför är din nominering viktig till IL

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som ledamot i institutionens ledningsgrupp handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen. Vilka som är kollegialt valda ledamöter är upp till dig, därför är det viktigt att du deltar i nomineringsarbetet.
Skylt med text "inblick"
Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. Madelene Håll

Alla medarbetare vid högskolan kan nominera kandidater till valet till institutionernas ledningsråd, IL. Det är möjligt att nominera sig själv och/eller någon annan valbar, men den föreslagna måste ha godkänt sin nominering. Valbara är personer som är verksam inom utbildning eller forskning eller den kollegiala nämnd-organisationen till minst 50 procent av en heltid och anställd vid den aktuella institutionen.

Till nominering

En ledamot i IL väljs för en mandatperiod på tre år. Mandatperioderna är överlappande, så att minst en kollegial ledamot kvarstår i IL samtidigt som övriga platser fylls med nya ledamöter.

Nominera

Att vara kollegialt vald ledamot i IL

Som ledamot i institutionens ledningsgrupp handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen. Här berättar kollegor om varför det är viktigt att nominera kandidater till IL-valet.

Kerstin Erlandsson.pngKerstin Erlandsson, professor, är kollegialt vald ledamot i IL, institutionen för hälsa och välfärd:

–  Jag vill dela med mig och berätta om min roll i IL och hoppas det kan inspirera och motivera dig som kollega att nominera en annan kollega till IL eller tack ja till att bli nominerad och även rösta i valet. För styrning och strategiska satsningar är de erfarenhet och de perspektiven erfarna kollegialt valda ledamöter har på både utbildning och forskning viktiga och kan bidra till att utveckla sammanhållna akademiska miljöer vid vår intuition. Samarbete är en viktig fråga för arbetsmiljön och som medlem i IL diskuteras frågor om hållbar organisation. Jag tycker det är viktigt för alla medarbetare att delta i val och att nominera och låta sig bli nominerade för det handlar om få ge kollegiets syn på frågor som tas upp: Det är även en demokratifråga att använda de möjligheter vi har på vår arbetsplats och i samhällen att ge vår syn på frågor i IL, som ett bidrag till att uppfylla de globala målen om hållbara institutioner.

Annelie Ädel-.pngAnnelie Ädel, professor, är kollegialt vald ledamot i IL, institutionen språk, litteratur och lärande:

– Att ha kollegor som är aktiva och engagerar sig är viktigt inte bara för den enskilde utan också för hela arbetsplatsen. Alla har dessutom ett ansvar att vara med och bidra till verksamheten. Det bästa med att jobba som kollegial ledamot är att man får en bättre insyn i institutionens och högskolans arbete och man kan vara med och påverka utvecklingen. Arbetet gör att man lyfter blicken från sitt eget ämne och ser en större helhet. 

Tidplan för valet

  • 220912 – 220919: Nomineringsperiod
  • 221003: Valberedningens förslag och övriga nomineringar anslås.
  • 221010 – 221017: Den digitala vallokalen öppnas.
    Valet avslutas 221017 klockan 24.00.
  • 221020: Valresultatet tillkännages.
  • 230101: Valda tillträder sin mandatperiod.

 

Senast granskad:
Senast granskad: