Dags för medarbetarsamtal

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Alla medarbetare ska erbjudas ett medarbetarsamtal. Samtalet är ett sätt att fånga upp frågor om trivsel och är ett viktigt samtal för att organisationen och du som individ ska utvecklas. För att samtalen ska bli bra är det viktigt att du förbereder dig.

Medarbetarsamtalen ska genomföras årligen tillsammans med din närmsta chef. Samtalet följer en tydlig struktur och inför ditt medarbetarsamtal ska du bland annat fundera på hur du trivs med dina arbetsuppgifter, på vilka sätt du bidrar till högskolans mål och hur du skulle vilja utvecklas.

Samtalet är till för dig som medarbetare och ingenting är tabu att ta upp på medarbetarsamtalet, men frågor om lön kan med fördel sparas till ett lönesamtal. Däremot ska man se medarbetarsamtalet som en del i löneprocessen där man får återkoppling på sin arbetsinsats så att man vet hur man ligger till mot de mål som finns.

Efter medarbetarsamtalet skrivs en individuell utvecklingsplan. Planen ska sedan ligga till grund för arbetets inriktning det kommande året och följas upp vid nästa års medarbetarsamtal.

Ta del av samtalsmall

Senast granskad:
Senast granskad: