Bygget av nya Campus Borlänge återupptas

Bygget av nya Campus Borlänge har stått stilla några dagar, men är nu åter igång.
Vy över hög byggnad på vintern med frostiga träd i förgrunden. På byggnaden pågår arbete med att sätta solpaneler.
Arbetet vid nya campus fortskrider. Archus

Omfattande provtagningar och analys i samtliga lokaler vid nya Campus Borlänge har genomförts efter att asbest hittats i ett transformatorskåp i källarplan. Provsvaren visar inte någon spridning ovan källarplan, men har gett utslag i rum på källarvåningen samt i närliggande trapphus och hiss. Sanering av berörda ytor har inletts, men ännu är ingen tidplan för det arbetet fastställt. Arbetet på bygget har öppnat upp fredag 2 februari, från plan 1 och uppåt.

Senast granskad:
Senast granskad: