Besluten med anledning av covid-19 hävs – dags att gå tillbaka till det mer normala

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från och med 25 oktober upphör och upphävs samtliga tidigare beslut med anledning av covid-19 gällande undervisningsformer och verksamhetsåtgärder vid Högskolan Dalarna.

In English

Vid rektors ledningsråd har diskussion om läget och fortsatt behov av begränsningar för Högskolan Dalarna med anledning av covid-19 pågått utifrån de förändringar som har skett gällande de allmänna nationella restriktionerna. Vid Rektors ledningsråd 25 oktober enades de om att Högskolan Dalarna inte längre har behov av särskilda beslut med anledning av covid-19. 

Rektor beslutar att: 

  • Från och med 25 oktober upphör och upphävs samtliga tidigare beslut med anledning av covid-19 gällande undervisningsformer och verksamhetsåtgärder vid Högskolan Dalarna. 
  • Från och med 1 november avvecklas samordningsgruppen för covid-19. 

En studentnyhet med information om förändringen kommer publiceras både på svenska och engelska. 

Återställning i lokaler och undervisningssalar kommer ske stegvis och beräknas vara färdigt inom cirka två veckor. TimeEdit kommer uppdateras kontinuerligt.

Webbsidorna med frågor och svar relaterat till covid-19 kommer kvarstå en tid och kommer snarast att arbetas om utifrån rektorsbeslut. 

In English

COVID-19 Decisions Revoked: A Return to More Normal Times

As of October 25, all previous COVID-19-related decisions that affected teaching and operations at Dalarna University will cease to apply.

Senast granskad:
Senast granskad: