Beslutade principer för utveckling av våra campusområden

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Onsdagen den 20 april beslutade högskolestyrelsen anta vägledande principer för utvecklingen av högskolans campusområden.
Porträttbild av prorektor Jörgen Elbe
De vägledande principerna har tagits fram av en arbetsgrupp, den så kallade campusplanegruppen som prorektor Jörgen Elbe varit ledare för. Anna Gullberg

– De vägledande principerna anger ramar och pekar ut riktningen för den fortsatta utvecklingen av våra campusområden i Falun och Borlänge. Nästa steg är att skapa en arbetsgrupp för att ta fram ett lokalprogram för utvecklingen av den fysiska miljön vid våra campus, säger Jörgen Elbe, prorektor och projektledare för arbetet.

Några av de vägledande principer som tagit fram är:

  • En kreativ vetenskaplig miljö som främjar sammanhållna akademiska miljöer och vår forskning och utbildning
  • Studenter ska kunna leva, studera och bo på eller i närhet av campus och med enkelhet ta sig till affärer, bibliotek, rekreation, träningsanläggningar etc.
  • Den yttre miljön kring campus ska inspirera och vara både ro- och energigivande
  • En given träffpunkt för studier och reflektion, men också för sociala sammankomster och rekreation.
  • Olika typer av lokaler och utrustning för olika undervisningsformer, med flexibilitet som ett bestämmande målvärde
  • En miljö som stimulerar samarbete mellan högskolan och externa intressenter
  • En mötesplats/arena för samtal och möten för det omgivande samhället

– För att Högskolan Dalarna ska ses som ett starkt lärosäte med två attraktiva campus och en attraktiv miljö även utanför campus behöver vi ett väl fungerande samarbete med våra två värdkommuner och med regionen i stort. Det ger bättre förutsättningar när det gäller tillgång till attraktiva stadsmiljöer, service, rekreation, bra kollektiva kommunikationer och bostäder för studenter och personal. Men också goda möjligheter att koppla högskolans verksamhet till regionens arbetsliv och arbetsmarknad samt stärka vår roll som innovativ drivkraft i regionen, säger rektor Martin Norsell.

De vägledande principerna har tagits fram av en arbetsgrupp, den s k campusplanegruppen, i vilken representanter för verksamheten samt Studentkåren ingår. Principdokumentet har skickats på remiss till institutionerna och synpunkter har inhämtats även från Johannes Hylander, styrelseledamot i högskolestyrelsen samt kommunala tjänstemannagruppen där bland annat Falu och Borlänge kommuners kommundirektörer ingår samt de fackliga organisationerna.

Vägledande principer för den fortsatta utvecklingen av högskolans campusområden (pdf)

Senast granskad:
Senast granskad: