Lönesättning

Vid Högskolan Dalarna gäller individuell lönesättning.

Din lön baseras på arbetsuppgifternas svårighetsgrad, ditt ansvar och ditt arbetsresultat. Även utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden kan påverka din lön.

Årlig lönerevision

En lönerevision sker vanligtvis en gång per år. Om inget annat avtalas sätts din slutgiltiga lön genom förhandling mellan arbetsgivaren och Saco-S eller OFR-S. Tillhör du inte något av dessa fackförbund är det arbetsgivaren som sätter lönen.

Lönen kan även ändras vid befordran eller ny kompetens, till exempel om du får en pedagogisk meritering eller ett utökat ansvar.

Lönesamtalet – en dialog kring dina prestationer

I samband med lönerevisionen har du möjlighet att ha ett lönesamtal med din närmaste chef. Här får du veta mer om lönekriterierna och vad du kan göra för att påverka din lön fram till nästa revision. Lönesamtalet är ingen förhandling, utan ett tillfälle till dialog.

Doktorandstegen

Du som är doktorand har månadslön utifrån doktorandstegens tre nivåer:

  • Ingångslön: 29 500 kronor
  • Efter licentiatexamen eller då 50 procent av fordringarna för en doktorsexamen är uppfyllda: 32 050 kronor
  • Då 80 procent av fordringarna för en doktorsexamen är uppfyllda: 34 550 kronor

Som doktorand får du även ett lönepåslag med 500 kronor/månad efter godkänt resultat i 7,5-poängskursen ”Högskolepedagogisk utbildning”.

Doktorsexamen, docentur och pedagogisk meritering

Du som doktorerar, utnämns till docent eller får en pedagogisk meritering premieras med en lönehöjning:

  • Vid doktorsexamen: 2 000 kronor
  • Vid utnämning till docent: 2 600 kronor
  • Vid utnämning till meriterad lärare: 1 300 kronor
  • Vid utnämning till excellent lärare: 2 600 kronor
Senast granskad: