Sjukdom under semester

Om du blir sjuk när du har semester, gör en sjukanmälan på samma sätt som när du är i tjänst.

Anmäler du sjukdomen i efterhand måste du styrka den med läkarintyg, även om du var sjuk i mindre än sju kalenderdagar.

Ta igen förlorad semester

De semesterdagar du missar på grund av sjukdom har du rätt att ta ut vid ett senare tillfälle, förutsatt att du har sjukanmält dig.

Semester och sjukersättning

Du som är sjuk på mindre än 100 procent och tar ut semester har rätt att behålla ersättningen från Försäkringskassan, tillsammans med din semesterlön och ditt semestertillägg.

En långtidssjukskrivning på heltid i mer än 180 dagar kan reducera antalet semesterdagar.

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: