Om du blir sjuk

Här är några saker som är bra att känna till om du blir sjuk och behöver vara hemma från jobbet.

Sjukanmälan och autosvar

  • Sjukanmäl dig till din chef.
  • Meddela datum för första sjukdag alternativt sjukperiod till support@du.se (använd din du.se mejl när du anmäler frånvaron), så registreras din frånvaro i Primula. Du behöver också meddela om det är trolig tillfällig frånvaro (färre än 7 dagar) eller om det är en längre sjukskrivning (mer än 7 dagar), men inga detaljer om sjukdomstillstånd. 
  • Lägg in autosvar i Outlook och hänvisa din telefon.
  • Har du semester och blir sjuk, sjukanmäl dig som vanligt från första dagen.

Sjuk i 1-7 kalenderdagar

Arbetsgivaren betalar din sjuklön. Du behöver inget läkarintyg.

Sjuk i 8-14 kalenderdagar

Arbetsgivaren betalar din sjuklön. Nu behöver du lämna ett läkarintyg.

Sjuk i mer än 14 kalenderdagar

Du behöver själv ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver fortsätta lämna läkarintyg till din arbetsgivare.

När du är frisk igen

Friskanmäl dig i Primula. Om du inte varit sjuk på heltid under hela perioden, skriv det i meddelanderutan.

Senast granskad:
Senast granskad: