Lön under sjukfrånvaro

Flera faktorer avgör vilken ersättning du kan få under en sjukfrånvaro.

Sjuk i 1-14 kalenderdagar

När du blir sjuk och inte kan arbeta får du sjuklön kalenderdag 1-14 i sjukperioden. Sjuklönen betalas av arbetsgivaren och motsvarar 80 procent av din vanliga lön.

Sjuk i mer än 14 kalenderdagar

Efter 14 dagar är det Försäkringskassan som avgör om du har rätt till sjukpenning. Om du blir beviljad sjukpenning får du även ett tillskott från arbetsgivaren. Det gör att den sammanlagda ersättningen motsvarar upp till 90 procent av inkomsten de första 365 sjukdagarna.

Karensavdrag

I samband med sjukfrånvaro får du ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller sjukpenning som du får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka.

Om du är sjuk ofta

  • Återinsjuknanderegeln gäller dig som blivit frisk och blir sjuk igen inom fem kalenderdagar. Den nya sjukperioden räknas då som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Om ett helt karensavdrag gjorts vid första sjukperioden får du sjuklön direkt.
  • Om du varit sjuk mer än tio gånger under en tolvmånadersperiod kan du ansöka om allmänt högriskskydd hos Försäkringskassan. Det innebär att du slipper karensavdrag och kan få sjukpenning eller sjuklön redan från första dagen i en sjukperiod. 
  • I vissa fall kan du ansöka om särskilt högriskskydd hos Försäkringskassan. Det gäller till exempel om du har en medicinskt väl dokumenterad sjukdom som gör att du sannolikt måste vara borta från arbetet minst tio gånger om året. 
Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: