Tjänstledighet

Vissa tjänstledigheter har du rätt till, andra har du möjlighet att ansöka om.

Om du funderar på att vara tjänstledig, prata med din chef och ansök via Primula.

Orsaker till tjänstledighet – några exempel

Prova en tidsbegränsad anställning hos en statlig myndighet 

Du har rätt att vara tjänstledig för att inneha en tidsbegränsad anställning på heltid i högst två år.

Prova en ny anställning hos annan arbetsgivare

Du kan få vara tjänstledig i högst sex månader om din chef bedömer att det är möjligt. Tiden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Start av näringsverksamhet

Du har rätt att vara tjänstledig i högst sex månader.

Studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du uppfyller de krav som finns i den så kallade studieledighetslagen (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Senast granskad: