Tjänstledighet

Vissa tjänstledigheter har du rätt till, andra har du möjlighet att ansöka om.

Om du funderar på att vara tjänstledig, prata med din chef och ansök via Primula. 

Om du är deltidsanställd och vill söka ledigt på deltid, ta kontakt med lönespecialist för att få hjälp med uträkning av korrekt omfattning på ledigheten.

Orsaker till tjänstledighet

– några exempel

Prova en tidsbegränsad anställning hos en statlig myndighet 

Du har rätt att vara tjänstledig för att inneha en tidsbegränsad anställning på heltid i högst två år.

Prova en ny anställning hos annan arbetsgivare

Du kan få vara tjänstledig i högst sex månader om din chef bedömer att det är möjligt. Tiden kan förlängas om det finns särskilda skäl.

Start av näringsverksamhet

Du har rätt att vara tjänstledig i högst sex månader.

Studier

Du har rätt att vara tjänstledig för studier om du uppfyller de krav som finns i den så kallade studieledighetslagen (lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning).

Avbryta tjänstledighet

Om du vill avbryta din tjänstledighet i förtid kontaktar du din närmaste chef för överenskommelse om när tjänstledigheten kan avbrytas.

Återlämna låneutrustning

Om du ska vara helt tjänstledig under en längre period ska du återlämna all utrustning som du har haft till låns, till exempel nycklar, passerkort, dator och mobil. Tänk också på att säga upp motorvärmarplats.

Du lämnar all utrustning till reception/Helpdesk.

Undvik kvarskatt

Är du osäker på om det finns risk för kvarskatt när du arbetar deltid i och med tjänstledighet kan du använda Skatteverkets beräkningstjänst Räkna ut din skatt 

På Skatteverkets beräkningstjänst kan du göra en prognos som visar hur mycket skatt du ska betala totalt för året. Därefter skickar du ett ärende till hr-support@du.se med uppgifter om hur mycket mer skatt utöver tabellskatt som ska dras från din lön.

 

Senast granskad: