Flexledighet

Om du har många plustimmar när månaden går mot sitt slut kan du ta ut plustimmarna i flexledighet.

Stäm av med din chef

Grundregeln är att du får ta flexledigt när det är möjligt utifrån verksamhetens krav. Vill du vara flexledig en hel arbetsdag eller mer, samråd med din chef.

För mycket plustid?

Om du arbetar heltid får du maximalt ha 40 plustimmar vid månadsavstängningen. Har du till exempel 45 plustimmar faller 5 timmar bort vid månadsskiftet

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: