Helgdagar och klämdagar

Teknisk personal och administrativ personal har extra ledighet i anslutning till vissa helger.

Arbetsfria dagar 

Följande dagar är helt arbetsfria: 

  • Kristi himmelsfärdsdag
  • Nationaldagen
  • Midsommarafton
  • Julafton 
  • Nyårsafton 

Förkortade arbetsdagar för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk eller administrativ personal har vissa förkortade arbetsdagar. Timmarna i tabellen gäller för dig som arbetar heltid. Om du arbetar deltid gäller arbetstidsförkortning i relation till tjänstgöringsgrad.

Förkortning av ordinarie arbetstid (8h)

Arbetsdag Enligt
Villkors­avtalet
Enligt lokalt
avtal vid
Högskolan
Totalt
Trettondags­afton (5 januari) 4 h   4 h
Skärtorsdag 2 h   2 h
30 april som infaller på en      
a) måndag 2 h 6 h 8 h
b) tisdag – torsdag 2 h   2 h
c) fredag 4 h   4 h
Fredag efter Kristi himmels­färdsdag   8 h 8 h
Nationaldagen*   8 h 8 h 
Dagen före Alla helgons dag 4 h   4 h 
Den 23 december som infaller på en fredag  4 h 4 h 8 h 

* Om nationaldagen infaller på en lördag eller söndag tas ledighet ut en annan dag under juni månad efter överenskommelse med chef

Exempel för dig som arbetar deltid

Om du arbetar halvtid är din arbetstidsförkortning på trettondagsafton två timmar, det vill säga hälften av fyra timmar. 

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för HR
Senast granskad: