Försäkringar

Här är en kortfattad översikt av våra försäkringar och ditt försäkringsskydd.

Personförsäkringar

Medarbetare

Som statligt anställd är du livförsäkrad genom en tjänstegrupplivförsäkring och försäkrad för personskada i samband med arbetet.

Även olycksfall vid resor till eller från arbetet kan räknas hit.

Studenter

Alla studenter är försäkrade när de är i högskolan, vid resor till och från skolan samt vid studiebesök som anordnas av högskolan. Innan en student ska göra praktik, se över vilket försäkringsskydd som gäller.

Utbytesstudenter (via utbytesavtal) har en sjuk- och tandvårdsförsäkring och de som studerar i utlandet har ett utökat försäkringsskydd som bland annat gäller stölder.

På tjänsteresan

Du som reser i tjänsten är försäkrad. Försäkringen täcker akut sjuk- och tandvård och eventuell hemtransport. Råkar du ut för en stöld av privatägda saker får du ersättning upp till ett visst belopp.

Inför en tjänsteresa inom EU eller Schweiz, beställ ett Europeiskt sjukförsäkringskort från Försäkringskassan. Ska du resa i andra delar av världen, be avdelningen för HR om ett Swedish State Business Travel Insurance Certificate. Dokumentet visar att du är försäkrad via arbetsgivaren.

Försäkring av inventarier och utrustning

Inventarier och utrustning som högskolan äger eller hyr är försäkrade. Däremot är konsten inte försäkrad.

Om du råkar ut för en skada

  • Gör vad du kan för att skadan inte ska förvärras.
  • När den akuta fasen är över, dokumentera skadan. Använd gärna mobilen och ta bilder ur olika vinklar. Tänk också på att spara alla kvitton som är kopplade till skadan, till exempel sjukvårdskostnader.
  • Anmäl skador som rör högskolans egendom (lokaler, bilar, utrustning etc) till Avdelningen för fastighets- och campusplanering via e-post. Om du är utomlands, gör en polisanmälan och be att få en kopia på din anmälan. Har du råkat ut för en personskada eller stöld av personliga ägodelar i tjänsten, gör en skadeanmälan så snart som möjligt till vårt försäkringsbolag.
Var rädd om dig och våra saker!

Om du är oaktsam eller vårdslös kan det påverka ersättningen från försäkringsbolaget.

Tänk också på att alla skador är unika och att de bedöms individuellt.

Senast granskad: