Möjligheternas högskola

Högskolan Dalarna är landets näst största lärosäte när det gäller språkutbildningar, sett till antal studenter. Språkutbildningarna sker till stor del via nätet och inom språkområdet bedrivs även viss forskning kring nätbaserad utbildning.

Niklas Brinkfeldt är chef för NGL-centrum på högskolan som ger studenter och lärare stöd kring både teknik och pedagogik för digitaliserad utbildning. Han menar att teknik och pedagogik hänger ihop i en modern utbildningsmiljö.

– Alla lärare vill skapa bra kurser. Idag finns det gott om möjligheter att göra det på nätet. Genom att använda sig av digitala inslag kan lärarna forma aktiviteter som verkligen bygger på lärande och inte bara handlar om undervisning, säger Niklas.

Snabb omställning

När beslutet kom om att de fysiska utbildningarna vid högskolan skulle stängas ner på grund av Coronakrisen hade högskolan ett dygn på sig att ställa om till nätbaserat. 

Jörgen Elbe är prorektor vid Högskolan Dalarna. Han berättar att Högskolan Dalarna hade ett bra utgångsläge i omställningen, mycket tack vare högskolans långa erfarenhet kring utbildning via nätet.

Jorgen_Elbe6.jpg

– Det har gått i stort sett problemfritt för oss och nu rullar våra utbildningar på fint. Direkt när beskedet kom startade en febril aktivitet här på högskolan, det var en rejäl förändring som skulle genomföras på otroligt kort tid, säger Jörgen Elbe.

Under omställningen har NGL-centrum haft mycket att göra. Antalet supportärenden har varit betydligt fler än vanligt och intresset för stöd och hjälp har ökat märkbart.

– Det kan handla om att lärare behöver stöd i att omarbeta examinationsformer eller behöver råd kring hur man kan skapa bättre upplägg av seminarier via nätet. Det har gått väldigt bra hittills, säger Niklas Brinkfeldt.

Kunskap om nätets möjligheter

Niklas anser att det finns många fördelar med nätbaserad utbildning jämfört med campusutbildningar. Mycket kraft läggs på att utveckla och förbättra utbildningskvalitet, pedagogik och själva lärandet genom tekniken.

– Idag finns gott om kunskap kring hur man bäst använder nätets möjligheter i utbildning. Digital teknik är numera en naturlig del även i campusutbildningar vid Högskolan Dalarna. Förr användes tekniken mer för att överbrygga och kompensera för fysiska avstånd i utbildningarna, säger han.

Redan några år in på 2000-talet fick Högskolan Dalarna mycket uppmärksamhet för sina nya, helt nätbaserade språkutbildningar. Sedan dess har både teknik och pedagogik vidareutvecklats. Redan innan Coronakrisen hade distansutbildningarna vid Högskolan Dalarna fler studenter än de fysiska campusutbildningarna. 

– Ja, vi var väldigt tidigt ute bland landets lärosäten när det gäller utbildningar på distans. Därför har vi nu en väl utvecklad teknisk infrastruktur och många lärare med erfarenhet av nätbaserad utbildning säger Jörgen Elbe.

Teknik stöttar pedagogik

Högskolan Dalarna satsade tidigt även på supportverksamheten. Det har i sin tur inneburit goda möjligheter att driva utvecklingen av högskolans nätbaserade utbildning framåt på ett bra sätt.

– Nyckeln är att inse att det inte handlar om teknik. Tekniken är viktig men den ska stötta pedagogiken och inte tvärtom, avslutar Niklas Brinkfeldt.
 

Senast granskad:
Senast granskad: