Research Project: Interskandinaviska läsförståelsestrategier

Project leader
Henrik Balle Nielsen, VIA University College, Århus
Project Members
Solveig Malmsten
Trude Bukve, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Intercultural Studies
Subject
Swedish
Financiers
Högskolan Dalarna
Høgskulen på Vestlandet
Nordiska ministerrådet
VIA University College