Research Project: Hur får vuxna andraspråkeselever på ett yrkesprogram möjlighet att ta till sig yrkets outtalade normer och värderingar?

Project leader
Per Andersson
Project Members
Jan Håkansson
Project Period
-
Project Status
Dormant
Description
Keywords
vård- och omsorg, situerat lärande, fokusgrupper, andraspåk, vuxna, yrkeselever
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers