Research Project: Jag, samhället och framtiden – undervisning i samhällskunskap och historia bland elever på gymnasieskolans yrkesförberedande program

Project leader
Project Members
Mikael Berg Hedström
Anders Persson
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
History
Financiers
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publications