Research Project: Transkulturalitet och interkulturalitet i kvinnliga, franskspråkiga författarskap

Project leader
Mattias Aronsson
Project Members
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Research Profile
Intercultural Studies
Subject
French
Financiers