Research Project: Siljanskolans betydelse för det svenska musikämnets identitet och självförståelse under 1930- 40 och 50-talen

Project leader
Juvas Marianne Liljas
Project Members
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Musikutbildning, reformpedagogik, fostran, bildning
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers
Högskolan Dalarna
Publications