Research Project: Musikalisk interaktion i förskolan

Project leader
Jenny Isberg
Juvas Marianne Liljas
Project Members
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Förskollärare, interaktion, musikdidaktik, pedagogisk resurs
Research Profile
Education and Learning
Subject
Educational Work
Financiers
Skolforskningsfonden, PUD, Högskolan Dalarna
Publications