Research Project: En särskild skola? – undervisning och lärande i särskolan.

Project leader
Kerstin Göransson, Karlstads universitet
Project Members
Gunilla Lindqvist
Karin Bengtsson, Karlstads universitet
Susanne Hansson, Karlstads universitet
Nina Klang, Uppsala universitet
Claes Nilholm, Uppsala universitet
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
Education
Educational Work
Financiers