Research Project: Speciella yrken? Ett projekt om speicallärares och specialpedagogers utbildning och arbete.

Project leader
Project Members
Gunilla Lindqvist
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
Education
Financiers
Vetenskapsrådet
Publications