Research Project: På jakt efter förmågor i undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Project leader
Jenny Isberg
Project Members
Project Period
-
Project Status
Present
Description
Keywords
Research Profile
Education and Learning
Subject
Sport and Health Science
Educational Work
Financiers
Skolforskningsfonden Högskolan Dalarna