Research Project: Fokus på arbetet kring barn i behov av stöd i en kommun

Project leader
Project Members
Gun-Marie Wetso
Project Period
-
Project Status
Completed
Description
Keywords
Barn i behov av stöd, yrkesgrupper, praktiknära forskning, förskola och skola, utvecklingsarbete
Research Profile
Education and Learning
Subject
Education
Financiers
Publications