Veckans klimatutmaning: Välj bort pappersmuggen!

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förra veckan drog vi igång och uppmanade varandra att delta. Nu startar vi på riktigt med utmaningarna.

Veckans klimatutmaning (vecka 2 av 10):

Jag väljer bort pappersmuggen hela denna vecka!

Hopskrynklad pappersmugg bredvid porslinsmugg med kaffe

Läs mer om klimatutmaningen och anmäl dig här.

Det kan verka som en liten sak för klimatet, men vi börjar i det lilla och ökar tempot och ambitionsnivån vartefter. Och faktum är att engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg enligt en ny livscykelanalys från IVL Svenska Miljöinstitutet. Merparten av engångsmuggarnas klimatpåverkan kommer från tillverkningen av råmaterial och avfallshanteringen och till viss del också från transporterna.

Varje år använder vi svenskar mellan en halv och en miljard engångsmuggar. Det motsvarar 50-100 engångsmuggar per person och år. På flera håll i landet genomförs nu kampanjer för att minska förbrukningen av engångsmuggar (aktuellhallbarhet.se).

Här på Högskolan Dalarna har det lyfts ett förslag om att helt slopa tillgången till pappersmuggar i pentryn och lunchrum. Fram till dess får vi hjälpas åt att göra valet enklare för oss och våra kollegor, till exempel genom att hitta en placering för pappersmuggarna vid kaffeautomaterna som inte gör dessa till det givna förstahandsvalet.

För ett par veckor sedan hörde vi för första gången begreppet "pappskam" här uppe på kansliet. Vem vet, kanske finns ordet på varje students och medarbetares läppar redan innan veckan är slut?

Senast granskad:
Senast granskad: