Klimatutmaningen

Går det att minska klimatavtrycket med enkla förändringar som du kan genomföra redan idag? Anta veckans klimatutmaning!

Veckans utmaning (vecka 5 av 10):

Jag går, cyklar eller åker kollektivt till och från jobbet eller studierna.

En buss och två personer som cyklar

Skriv gärna upp att du deltar under veckan (21-25 oktober). Då kan vi se vilket program, fristående kurs eller avdelning som har flest deltagare i relation till sin storlek. Genom att skicka min anmälan godkänner jag att Högskolan Dalarna sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med dataskyddsregleringen GDPR (General Data Protection Regulation).

Att transportera sig aktivt till arbetet är inte bara en insats för klimatet. Forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet, så som att cykelpendla, ger stora positiva effekter på hälsan. Det motverkar en rad allvarliga sjukdomar samt risken för förtida dödlighet. Är vägen till arbetsplatsen för lång kan det vara ett alternativ att gå eller cykla en del av sträckan, till exempel till och från en busshållplats.

Vi har idag ingen statistik över hur resorna till och från våra campus ser ut. För Falu kommun finns dock en ganska färsk resvaneundersökning som säger en del om potentialen. Resor till och från arbetet är den vanligaste typen av resa som görs i kommunen en vanlig vardag. Ungefär hälften av alla resor är kortare än 5 kilometer (och nästan 40 procent av resorna är kortare än 3 kilometer). Tittar man specifikt på arbetsresor är 43 procent fem kilometer eller kortare. Ganska precis hälften av de här korta resorna görs med bil.

För många anställda och studenter finns kanske inga rimliga alternativ till bilen, p.g.a. avståndet eller ärendena längs vägen. Men precis som för kommuninvånarna i stort finns sannolikt goda möjligheter att öka andelen resor som görs aktivt eller kollektivt. Hoppas bara att inte kylan och halkan slår till just denna vecka!

Utmaningarna vecka för vecka

v. 39

Jag hittar en studiekamrat eller kollega som vill försöka anta utmaningarna de kommande nio veckorna!

v. 40

Jag väljer bort pappersmuggen hela denna vecka!                                                                             

v. 41

Jag föreslår att medverka via länk de gånger jag bjuds in till möte som annars skulle innebära resa!

v. 42

Jag tar med egen matlåda och minimerar mitt matsvinn. Köper jag mat från restaurang tar jag med egen låda.

v. 43

Jag går, cyklar eller åker kollektivt till och från jobbet eller studierna.

v. 44

Meddelas den 28/10

v. 45

Meddelas den 4/11

v. 46

Meddelas den 11/11

v. 47

Meddelas den 18/11

v. 48

Meddelas den 25/11

Bakgrund

Universitet och högskolor har en central roll i klimatomställningen. Vi har en viktig uppgift att bidra genom vår undervisning, forskning och samverkan, men vi behöver också minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. I maj fick alla anställda frågan: Vad kan jag göra denna vecka för att reducera högskolans klimatpåverkan? Hållbarhetsrådet tog emot förslag och har nu valt ut tio av dessa. Varje vecka framöver lanserar vi veckans klimatutmaning.

Utmaningarna handlar om de där uppenbara och relativt enkla valen du och jag kan göra redan idag. Men som lärosäte och arbetsgivare behöver Högskolan Dalarna också genomföra åtgärder inom en rad områden för att minska sitt klimatavtryck - campusrelaterade frågor, tjänsteresor, upphandling med mera. Vi har därför anslutit oss till det klimatramverk som tagits fram av 36 universitet och högskolor i Sverige. Utifrån ramverket kommer varje anslutet lärosäte att ta fram varsin konkret klimatstrategi.

Läs mer om klimatramverket

Efter hållbarhetsrådet fråga i maj kom det in en hel del förslag också på hur Högskolan som arbetsgivare kan möjliggöra och stimulera beteendeförändringar i rätt riktning. Alla dessa förslag kommer att diskuteras i rådet som möjliga delar av den kommande klimatstrategin.

Senast granskad: