Väx som student – Delta i samtalsgrupp om livet eller i våga tala-workshop

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu kan du delta i samtalsgruppen ”Livets stora frågor” eller workshopen ”Våga tala” som Studenthälsan arrangerar.

Samtalsgruppen ”Livets stora frågor” fokuserar på existentiell hälsa utifrån några av de teman som Världshälsoorganisationen (WHO) identifierat som särskilt viktiga när det handlar om vår upplevelse av god hälsa. Det finns en långsiktig vinning i att prata om dessa frågor. Studentkurator Maria Möhring förklarar:

–  Forskning har visat att om man som människa har funderat kring livsfrågor bidrar det till en bättre psykisk hälsa. Man får verktyg med sig i livet, det blir en ledstång att hålla sig i när livet svajar.

Samtalsgruppen leds av studentkurator Maria Möhring tillsammans med högskoleprästen Mats Cedergren men har ingen politisk, biologisk, religiös eller filosofisk inriktning. Man berör det som får människor att känna hopp, tillit, mening och sammanhang i sitt liv med syfte att ge en beredskap att kunna ta sig an svårigheter. Startdatum är 21/2, information och anmälan.

Att vara med i en grupp och att tillhöra ett sammanhang lyfter Maria också fram som viktiga faktorer, speciellt nu när många studenter studerar hemifrån och de flesta möten med andra studenter sker på distans.

– Att våga tala i ett digitalt möte kan upplevas som jobbigt, ibland jobbigare än att prata i ett fysiskt möte. Det blir svårare att uppfatta andras reaktioner. Det här är något vi vill hitta verktyg för att hantera i workshopen ”Våga tala”, säger Maria.

Workshopen hålls av studentkuratorerna Maria Möhring och Alina Hurnasti tillsammans med högskoleprästen Anna Frydenberg. Tillsammans tränar vi på det som känns svårt i ett litet och tryggt sammanhang. ”Våga tala”-workshopen ges vid flera tillfällen, information och anmälan till nästa tillfälle.

Studenthälsan anordnar också lunchpromenader varje måndag och har just nu en öppen intresseanmälan till en eventuell sorgegrupp. Besök Studenthälsan för att läsa mer om deras arbete och se samtliga aktiviteter de erbjuder.

Senast granskad:
Senast granskad: