Universitets- och högskolerådet har beviljat Högskolan Dalarna medel för utbyten

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

UHR har beviljat 260 915 Euro inom Erasmusprogrammet för perioden 2020 - 2022. Det motsvarar 145 utbyten för personal- och studentmobilitet (teoretiska studier eller praktik).

Välkomna att planera för utbyte så snart situationen tillåter!

Information för studenter finns på sidan:
Studera och praktisera utomlands

Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle (Kerstin Erlandsson och Ulrika Byrskog) har för 2020 - 2022 beviljats 584 000 kronor inom Linneaus-Palme partnerskap för samarbete och utbyte med School of Nursing and Midwifery, Gambia College.

Läs mer om Linnaeus-Palme partnerskap på UHR’s hemsidan:
Linnaeus-Palme partnerskap

Senast granskad:
Senast granskad: