Studenter från Högskolan Dalarna – topp tio i kunglig designtävling

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Studenterna Amanda Sellberg och Johanna Lundholm är två av tio finalister i en nationell designtävling om kungens jubileumsemblem.
Ett porträtt på en person som ler.
Jesper Hamberg

2023 är H.M. Konungens jubileumsår - året då Kungens 50 år på tronen samt Sveriges 500-årsminne som självständig nation markeras. Under 2022 utlyste Kungliga Hovstaterna en tävling riktad mot studenter inom grafisk formgivning och design för att ta fram en symbol för jubileumsåret. Cirka 80 studenter från olika designskolor i Sverige deltog i tävlingen. Juryn, bestående av bland annat prins Carl Philip som ordförande, bedömde samtliga bidrag och valde ut tio finalister utifrån kriterierna kreativitet, kommunicerbarhet, användbarhet och relevans. Amanda Sellberg och Johanna Lundholm, studenter på programmet Grafisk design och webbutveckling vid högskolan Dalarna, är två av de tio finalisterna.

För Amanda Sellberg, som nyligen examinerats från programmet, kändes det ärofyllt att hennes bidrag kom till final.

- Eftersom tävlingen skedde under min sista termin så blev tävlingen lite som ett kvitto på att jag fått med mig rätt verktyg av min utbildning. En kul självförtroendeboost och jag är glad att jag vågade mig på med ett sådant ärofyllt och skarpt uppdrag!

Ett förslag på emblem för konungens jubileumsår
Amandas jubileumsemblem. Privat


Hur gick designprocessen till i skapandet av ditt jubileumsemblem?
– Min process bestod av flertalet steg, ungefär samma steg som jag nästan alltid jobbar efter när jag designar. Först skissade jag för hand och skrev ner allt jag tänkte. I just den här processen var det ganska många kriterier som man behövde förhålla sig till så det blev naturligt steg två för att jag inte skulle missa något viktigt. Som tredje steg i min process gjorde jag en omvärldsanalys av emblem inom olika branscher, och som fjärde steg valde jag ut några ledord jag skrivit ner som jag sedan arbetade fram olika varianter av i digitala program. Som sista steg applicerade jag mina olika varianter på olika produkter för att se hur de fungerade i dess verkliga kontext. I det här fallet blev det på en flagga och som ett präglat emblem.

Berätta om emblemet.
– Min ambition med mitt bidrag var att emblemet skulle vara klassiskt och kunna leva kvar över tid, samtidigt som det skulle spegla samtiden. Det skulle även inrymma den tidsresa som Kungen gjort som längst sittande monark i Sverige. Därför består det av en sammansättning av Kungens 50 år som regent tillsammans med året då han tillträdde tronen och jubileumsåret. Färgerna jag valde var mörkblå bakgrund mot guld för att de är klassiskt, festligt och speglar den svenska monarkin.

Se samtliga finialisters bidrag här. 

 

Senast granskad:
Senast granskad: