Registrering inför höstens utbildning

Glöm inte att registrera dig på din utbildning senast den 28 augusti.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Senast den 28 augusti måste du som student registrera dig på din utbildning på student.ladok.se.

Registreringen innebär att du tar din erbjudna utbildningsplats i anspråk. Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till. Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna delta i examinationer och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Mer information om registrering finns på webbsidan www.du.se/registrering.

Varmt välkommen till Högskolan Dalarna i höst! 

Senast granskad:
Senast granskad: