Registrering inför höstens utbildning

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Glöm inte att registrera dig på din utbildning senast den 28 augusti.

Senast den 28 augusti måste du som student registrera dig på din utbildning på student.ladok.se.

Registreringen innebär att du tar din erbjudna utbildningsplats i anspråk. Har du inte registrerat dig under registreringsperioden förlorar du din plats på utbildningen du antagits till. Registrering krävs för att du ska få delta i undervisningen, kunna delta i examinationer och få dina studieresultat inrapporterade. Registreringen är även en förutsättning för att vara berättigad till studiemedel från CSN.

Mer information om registrering finns på webbsidan www.du.se/registrering.

Varmt välkommen till Högskolan Dalarna i höst! 

Senast granskad:
Senast granskad: