Ny campusmiljö tar form på Campus Falun

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det som i grunden är ett projekt för att förbättra luftkvalitén på Campus Falun är snart klart. När nu arbetet i Ljusgården också närmar sig färdigt innebär det en helt ny upplevelse att besöka Campus Falun. En helt ny campusmiljö har skapats.

Under 2019 påbörjades arbetet att byta ut ventilationssystemet i vissa av husen på Campus Falun. I samband med det arbetet planerades det även för ombyggnation av hus A och renoveringar av ytskikt på väggar, golv, tak och byte till glasade dörrar i hus E – som tillsammans skulle komma att ge fräscha och ljusare lokaler. Även viss fast inredning skulle bytas ut för att vara mer ändamålsenlig. Ombyggnationerna på Campus Falun är en del av högskolans arbete med att ha en bra inomhusmiljö för alla – såväl medarbetare som studenter.  

– Ombyggnationerna har gått snabbare än planerat på grund av att hemstudier och tillfälligt hemarbete som har varit ett faktum sedan våren 2020 och möjliggjort arbete som annars skulle ha stört mer, berättar projektledaren Jan Bjelvenmark från Fastighetsavdelningen. Men trots det har många berörts av arbetet som pågått i främst hus A där arbetsplatser både för medarbetare och studenter har omformats. Huset har fått en ny planlösning som innebär att de grupparbetsplatser och flexibla lärosalar som nu finns ger en bättre upplevelse för besökaren och möjlighet till studier. Studentkåren har även fått en mer synlig och tillgänglig lokal i Ljusgården.

Inredningen har en tydlig koppling till Dalarna med inslag av falu rödfärg, koppar och de ljusa träslaget som drar tankarna till midsommarfirande där den ljusa björken är i centrum. Det är en jordnära färgskala i inredningen som också ska ge ett lugn och vara hållbar över tid.

Stor förändring i Ljusgården 

Pentry och sittplatser för att kunna inta medhavd mat är en av nyheterna i Ljusgården.

Grundtanken med Ljusgården - att vara en inbyggd gata, förstärks nu genom den ombyggnation som sker och det gör att exempelvis tegelfasaderna och broarna med sina lyktstolpar får en mer naturlig förklaring till varför de ser ut som de gör. För att tydliggöra att det är olika hus längs med "gatan" har fasaderna nu även målats in i olika färger. Genom detta och med ny skyltning kommer orienterbarheten förbättras.

Möblerna i Ljusgården kommer ha en tydlig utomhuskaraktär, dessutom kommer det nu att växa träd i Ljusgården. Temperaturen var tidigare ett problem i Ljusgården, för kallt på vintern och för varmt på sommaren. Flera åtgärder har genomförts för att få ett jämnare och behagligare klimat det gör också att Ljusgården är tänk att funegra som en studiemiljö men också att pentry kommer återfinnas och platser för de som vill inta sin medhavda lunch skapas.

Målet med Ljusgården är att den skall bli ett levande nav på Campus Falun där man ska vilja studera och umgås. En helt ny passage har öppnats upp mot Restaurang Vildgåsen vilket innebär att de olika huhskropparna på campus hänger ihop mer tydligt. För att Ljusgården skall vara en bra studieplats har flertalet akustikåtgärder även gjorts.

I nuläget kvarstår en del arbeten i Ljusgården och möblering kommer vara på plats till höstterminen. Ombyggnationen av Campus Falun förväntas vara helt färdig under sommaren 2021.

Är du nyfiken på hur Ljusgården kommer se ut när ombyggnadtionen är helt klar och Ljusgården är möblerad? Se animation här.

Senast granskad:
Senast granskad: