Ombyggnad Campus Falun

Nu skapar vi en ny campusmiljö på Campus Falun. Ombyggnationerna är en del av högskolans arbete för att ha en bra inomhusmiljö för alla – såväl studenter som medarbetare. Arbetet är klart under sommaren 2021.

Nyheter

211115: Återbruk och återanvändning som ledord vid ombyggnationer (intern nyhet)

211022: Huvudentrén till Campus Falun avstängd under vecka 43 – använd annan ingång

211015: En lärmiljö utformad för att inspirera (inter nyhet)

210622: Mycket har hänt på Campus Falun när du arbetat hemma – välkommen på informationsträff  (intern nyhet)

210604: Påminnelse uppdatera ditt passerkort (intern nyhet) 

210520: Fjärrkyla på väg in i Hyttan - markarbete vid Campus Falun kommande veckor (intern nyhet) 

210422: Golvläggningen i Ljusgården på Campus Falun är klar (intern nyhet) 

210412: Ny campusmiljö tar form på Campus Falun

210312: Golvläggning på Campus Falun – arbetet helt klart om fem veckor

Om ombyggnationen

Under 2019 och 2020 byts ventilationssystemet ut i delar av huvudbyggnaden Hyttan på Campus Falun. I samband med det görs även renoveringar av ytskikt på väggar, golv och tak - som tillsammans kommer ge fräscha lokaler. Även viss inredning byts ut för att vara mer ändamålsenlig. Målet för ombyggnationen är att högskolebyggnaden ska bli en ljusare och trivsammare arbetsmiljö för både studenter och personal.

I hus A kommer planlösningen att justeras för att uppfylla de behov av seminarierum, grupparbetsplatser och flexibla lärosalar som finns  för att ge en bättre upplevelse och möjlighet till studier. Även arbetsplatser både för studenter och medarbetare har omformats.   

Ljusgården, som är central i Hyttan, genomgår en stor förändring som kommer vara påtaglig för alla besökare. Här växer en helt ny miljö fram som ger en ny upplevelse vad det innebär att vara student vid Högskolan Dalarna. Ljusgården ska förmedla en känsla av att vara ute fastän du är inne och kommer vara en plats som stimulerar dialog och umgänge. Här kommer det också vara möjligt att värma medhav mat. 

Ta del av en skissfilm på hur Ljusgården kommer att se ut efter ombyggnad. Utgångspunkten är att förmedla en känsla av att vara ute fastän du är inne. Träd och stora växter i kombination med möblering så som cafémöbler förstärker känslan tillsammans med belysning som för tankarna till gatubelysning. 

Ersättningslokaler för undervisning

En del undervisningslokaler och grupprum kommer under ombyggnationen ha ersättningslokaler i andra byggnader i närheten på campusområdet. 

  • Salar för undervisning finns i Paviljongen samt i Lugnetkyrkan. 
  • I Hyttan och Språkhuset finns några grupp- och konferensrum.

Kartor

Översiktkarta byggnader (pdf)

Hyttan (pdf)

Lugnetkyrkan (pdf)

Milan (Tennishallen) (pdf)

Språkhuset (pdf)

Paviljongen (pdf)

 

Senast granskad:
På gång

Hösten 2022
Skyltning kommer färdigställas under hösten 2022, liksom leverans av eventuellt kvarstående möbler och träd till Ljusgården.  

Utbildningsträdgården:
Undervisningsträdgården på baksidan av Hyttan kommer färdigställas under sommaren 2022,

Kontakt

Vid problem eller frågor som har med byggarbetsplatsen att göra, kontakta Fastighetsavdelningen via support@du.se

Senast granskad: