Markarbete vid Campus Falun kommande veckor

I samband med ombyggnationen av Campus Falun högskolan tillsammans med Falu kommun valt att ansluta fastigheten till fjärrkyla. Detta innebär att det kommer pågå markarbeten vid campus under några veckor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Markarbetet börjar i slutet av vecka 21 och pågår till och med vecka 27. En provisorisk övergång ordnas så att tillträde via huvudentrén alltid är möjlig.

Eventuellt kan de som befinner sig i hus E i Hyttan, mot Scandic Hotell, de första veckorna störas av ljud och vibrationer under tiden arbetet pågår.

Arbetsområdet kommer vara inhägnat och entreprenören kommer säkerställa att flöde förbi arbetsområdet ändå är möjligt med grindar och övergångar över schakter. En del av de schakt som skapas kommer vara öppna längre, det är därför som arbetet först beräknas vara helt klart vecka 27.

Tidplan (kan komma att justeras):

  • Delsträcka 1: Vecka 19-23
  • Delsträcka 2: Vecka 23-26
  • Delsträcka 3: Vecka 21-22
  • Delsträcka 4: Vecka 24-27

vy_2.jpg


Ventilationsarbetet

Förutom arbete med fjärrkyla kommer under vecka 21 en så kallad injustering av luftflöden till hus E i Hyttan också att ske. Arbetet beräknas pågå under flera dagar och innebär att det kommer vara en hel del personal som kommer röra sig i lokalerna.

Vid frågor kan du kontakta support@du.se.

Läs mer om arbetet med ombyggnation av Campus Falun.

Senast granskad:
Senast granskad: