Lokala allmänna råd för Dalarna – så agerar högskolan

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten beslutat om skärpta allmänna råd för Dalarna har högskolan vidtagit ett antal åtgärder. Studenter rekommenderas att studera hemifrån i den mån det är möjligt. Högskolans lokaler är öppna men med begränsad tillgänglighet. Högskolebiblioteket är öppet.

För dig som student

Campus Falun och Campus Borlänge är öppna för dig som student – men studera gärna hemifrån i den mån det är möjligt. Det kommer delvis vara begränsad tillgänglighet till högskolans lokaler och passerkort behövs. 

Ytterligare åtgärder kan komma att bli aktuella, så som att undervisning och examination sker nätbaserat – ta del av senaste information om just ditt program eller kurs i lärplattformen. 

För dig som student eller besökare

Om du vill komma i kontakt med högskolan – ring eller mejla i första hand oss istället för att besöka receptionerna på respektive campus. Via telefon eller mejl får du snabbt svar på din fråga precis som när du besöker våra receptioner. Detta är ett led i att minska de fysiska kontakterna utanför det egna hemmet – både för medarbetarna i receptionen men också för dig som eventuellt tänkt besöka oss.

Receptionens och växelns öppettider är precis som vanligt.

Högskolebiblioteket är öppet, men kontakta biblioteket i första hand via telefon eller mejl. Du når också de flesta av våra tjänster via webben. Om du ändå väljer att besöka biblioteket tänk på att hålla avstånd.

Information om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Senast granskad:
Senast granskad: