Kära studenter på Högskolan Dalarna

Det är en extraordinär situation vi befinner oss i. Och extraordinära situationer kräver extraordinära insatser. Flera av dessa insatser har vi som lärosäte fått hantera på olika sätt de senaste veckorna.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Rektor Martin Norsell

Det handlar inte bara om att göra allt vi kan för att bidra till att minska smittspridningen utan att även ställa om hela vår verksamhet till nätbaserat lärande. Vi fick bara ett dygn på oss att göra denna omställning, vilket var en rejäl utmaning.

Men jag kan också konstatera att det har gått oerhört smidigt.

Tillsammans – 800 medarbetare och 15 000 studenter har ni lyckats genomföra detta. Vilken fantastisk insats ni gjort! TACK!!

Jag är tacksam att vara rektor för en Högskola som med stor stolthet, lösningsinriktat och framåtriktat driv genomfört den förflyttningen och tillsammans gör allt för att se till att högre utbildning och forskning kan fortgå.

Det är också viktigt för mig att så här inledningsvis säga att Högskolan Dalarnas lokaler är fortsatt öppna, inte minst för att ge er studenter plats för enskilt arbete i luftiga miljöer med uppkoppling och tillgång till datorer.

Jag och resten av Högskolan Dalarnas ledning uppdaterar oss kontinuerligt kring läget och fattar beslut efter de rekommendationer och råd som de svenska myndigheterna delger.

Vi har valt att koncentrera den styrande kommunikationen till den särskilda informationssida om Covid-19 som är finns på vår webbplats.

Denna webbplats uppdateras kontinuerligt så fort ny information finns. Gör det till en vana att besöka informationssidan regelbundet och uppdatera dig kring det nuvarande läget.

I denna extraordinära situation har vi också fått fatta en rad olika beslut under kort tid. Ett av dessa rör våra stora arrangemang under våren. I enlighet med myndigheternas rekommendationer får inte stora arrangemang med mer än 500* personer genomföras varpå vi ställt in större arrangemang under våren.

Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi även beslutat att inga tjänsteresor utomlands ska ske och att inga utbyten med andra länder ska göras från och med 15 mars tills annat beslutas. Nationella tjänsteresor bör också möjligaste mån undvikas. Regionala resor omfattas inte i nuläget.

Vi gör dock allt för att se till att undervisningen kan bedrivas som vanligt. För att tillse att undervisning och examination kan fortgå, om än i digital form, har jag som rektor beslutat om möjligheten att, om så önskas, ändra utbildning- och/eller examinationsform.

Stort eget ansvar har varit framgångsfaktor. Samma rekommendationer gäller mellan myndigheter, men förutsättningarna internt kan skiljas åt varför olika beslut, baserade på rekommendationerna, kan behöva tas. T.ex. vårdpersonal vs. språk. 

Mitt i allt - det är viktigt att få vardag i det nya läget , så fort det går. Detta kommer hålla i sig... Länge. Förbered er på att vi kommer jobba utifrån denna situation under lång tid.

Det kommer att fresta på - nya beslut och rekommendationer från myndigheterna kan komma med kort varsel, beroende på hur situationen utvecklas. 

På Högskolan Dalarna gör vad vi kan just nu för att också bidra ytterligare till det omgivande samhället. Vi har till exempel tillgängliggjort e- utbildningar för vårdpersonal, särskilt lämpliga de som är nyanställda inom vård och omsorg med anledning av coronakrisen.

Vi har också erbjudit oss att stödja andra i utvecklingen av det nätbaserade lärandet för att underlätta för omgivande samhället.

Vi förstår att många är oroliga i denna situation. Ta hand om varandra lite extra, prata med varandra och hjälps åt att hantera den situation vi befinner oss i.

Tillsammans kommer vi klara det och vi kommer att göra allt för att fortsätta arbeta för Högskolan Dalarnas och er studenters bästa.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena. 

//er rektor Martin Norsell

*Enligt regeringsbeslut (27 mars) gäller förbud mot allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.

Senast granskad:
Senast granskad: