Istället för att besöka receptionen - mejla eller ring

Påminnelse: Istället för att besöka receptionen mejla support@du.se eller ring. Detta för att minska antalet besök och smittorisken både för dig och de som arbetar i receptionen så att de kan fortsätta ge dig bästa möjliga service.