Istället för att besöka receptionen - mejla eller ring

Påminnelse: Istället för att besöka receptionen mejla support@du.se eller ring. Detta för att minska antalet besök och smittorisken både för dig och de som arbetar i receptionen så att de kan fortsätta ge dig bästa möjliga service.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Covid-19 anpassningen av vår verksamhet fortsätter till och med 31 augusti, om inte annat beslut tas. Detta innebär att du som student uppmanas att studera hemifrån och att högskolans lokaler är låsta – passerkort behövs. Allt som ett led i att minska smittspridningen.

Receptionens och växelns öppettider är precis som vanligt men undvik fysiska besök i den mån det är möjligt – du får lika snabb hjälp via support@du.se eller genom att ringa:
023-77 88 88

Senast granskad:
Senast granskad: