Covid-19 anpassningen fortsätter till och med 31 augusti

Högskolans grundprinciper i covid-19 anpassningen av verksamheten innebär att där det är möjligt ska undervisning och examination ske nätbaserat och att studenter uppmanas att studera hemifrån. Passerkort behövs för att komma in i högskolans lokaler.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Högskolans grundprinciper när det gäller anpassning av verksamheten utifrån covid-19 fortsätter att gälla till och med 31 augusti 2021, om inte något annat beslutas. Detta i linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. (HSLF-FS 2020:12) 

För studenter vid Högskolan Dalarna innebär detta att:  

 • All undervisning och examination, där det är möjligt, övergår till nätbaserat*. Du får detaljerad information om vad som gäller just din kurs eller ditt program via lärplattformen. Om du har frågor om hur specifika kursmoment ska genomföras kan du kontakta ansvarig program/kursansvarig. Behöver du hjälp med att förstå och använda våra digitala verktyg/lärmiljöer (Zoom, Learn, Videochat) kontakta vår support via e-post, telefon eller genom Zoom Supportcafé.
 • Du som student uppmanas att studera hemifrån, om utbildningen medger det. Samlade tips och verktyg om att studera på Högskolan Dalarna via nätet och hemifrån kan du ta del av här: Studera hemifrån. Vi har också samlat några enkla råd till dig som studerar hemma som kan hjälpa dig att få till en bra studiemiljö även hemma: Råd till dig som studerar hemma  
  Om du som student inte behöver vara på campus och i högskolans lokaler för att kunna studera så är önskemålet att du studerar hemma.  
 • Högskolans lokaler fortsätter vara låsta och passerkort behövs för att komma in i lokalerna– så även Högskolebiblioteket.  Du når också de flesta av bibliotekets tjänster via bibliotekets tjänster via webben. Om du är student men saknar passerkor, ta kontakt med Support:
  Telefon: 023-77 80 00
  E-post: support@du.se 

*Följande aktiviter och grupper prioriteras även fortsättningsvis för utbildning på campus:

 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.
 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
 • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
 • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.
 • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

Frågor och svar om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare

Senast granskad:
Senast granskad: