Fortsatt nätbaserat och blended som utgångspunkt för undervisning hösten 2021

Som en del i att bidra till minskad spridning av covid-19 har högskolans ledning beslutat att all undervisning och examination, där det är möjligt, ska ske via nätet eller blended, året ut. Beslutet tas redan nu för att möjliggöra förutsättningar för att planera undervisningen på bästa sätt.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

– Detta är inget enkelt beslut, säger Martin Norsell, rektor. Men genom att ta detta långsiktiga beslut kan vi planera höstterminen på ett bättre sätt. Jag hoppas verkligen att detta är ett beslut vi kan få ompröva, vi ser alla fram emot att ha ett campus fyllt av studenter i Falun och Borlänge.

Beslutet att covid-19 anpassa undervisningen till 16 januari 2022 ersätter tidigare beslut som gällde till och med 31 augusti 2021. Den 16 januari 2022 är sista dag på höstterminen 2021 - även om det är ett nytt år.

För studenter vid Högskolan Dalarna innebär detta att:  

  • All undervisning och examination, där det är möjligt, övergår till nätbaserat eller blended. Du får detaljerad information om vad som gäller just din kurs eller ditt program via lärplattformen. Behöver du hjälp med att förstå och använda våra digitala verktyg/lärmiljöer (Zoom, Learn, Videochat) kontakta vår support via e-post, telefon eller genom Zoom Supportcafé.
  • Du som student uppmanas att studera hemifrån, om utbildningen medger det. Samlade tips och verktyg om att studera på Högskolan Dalarna via nätet och hemifrån kan du ta del av här: Studera hemifrån. Om du som student inte behöver vara på campus och i högskolans lokaler för att kunna studera så är önskemålet att du studerar hemma. 

Följande aktiviter och grupper prioriteras även fortsättningsvis för utbildning på campus:

  • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans.
  • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination.
  • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå.
  • Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår.
  • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska.

 

Frågor och svar om covid-19 till studenter, medarbetare och besökare.

Senast granskad:
Senast granskad: