Förslag till lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer

En översyn av var respektive sammanhållen akademisk miljö på högskolan ska vara placerad har pågått. Nu finns ett förslag framtaget som innebär att ämnena filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap flyttas till nya Campus Borlänge.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Två studenter som sitter i ett biliotek. Ena studenten surfar på sin laptop medan sen andra läser en tidning.
Dalarnas Studentkår ansvarar för att samla in synpunkter på förslaget från studenter. Yasir Imam

Förslaget, remissen, innebär att alla sammanhållna akademiska miljöer kommer att vara lokaliserade till en och samma ort och campus.

Vid nya Campus Borlänge föreslås att följande placeras:

  • Institutionen för information och teknik
  • Institutionen för kultur och samhälle inklusive filosofi, historia, religionsvetenskap, sociologi och statsvetenskap men exklusive avdelningen för medier som på sikt placeras på Campus Falun.
  • Verksamhetsstödet vid Campus Borlänge dimensioneras efter behov.

Vid Campus Falun föreslås att följande placeras:

  • Institutionen för hälsa och välfärd
  • Institutionen för lärarutbildning
  • Institutionen för språk, litteratur och lärande

Dalarnas Studentkår ansvarar för att samla in synpunkter på förslaget från studenter.  Synpunkter ska ha inkommit senast 5 maj. Slutgiltiga förslaget om lokalisering av de sammanhållna akademiska miljöerna beslutas av högskolestyrelsen i juni.

Senast granskad:
Senast granskad: