Enkät om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier

Trettioåtta av landets lärosäten samarbetar nu i en studie kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om problemets omfattning och konsekvenser för studenter, anställda och doktorander.

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Under maj månad skickar SCB ut en enkät på uppdrag av landets lärosäten till slumpmässigt utvalda studenter och anställda. Högskolan Dalarna har deltagit i dialoger och på så sätt medverkat i framtagandet av enkäten. Karolinska institutet ansvarar för det praktiska genomförandet.

Om du är utvald vill vi verkligen uppmana dig att svara

Det är oerhört viktigt att vi når en hög svarsfrekvens. Under förutsättning att anonymiteten kan bibehållas kommer vi, förutom nationellt utfall, att kunna ta del av ett specifikt resultat för Högskolan Dalarna. Resultatet kommer att användas för att följa utveckling över tid, men också för att ta fram förebyggande och stödjande åtgärder för en akademi fri från trakasserier.

Fakta om urvalet och studien

Sektorn består av närmare 500 000 individer (80 000 lärare och 420 000 studenter). Av dessa kommer 125 000 att få enkäten, dvs 25 procent. Enkäten kommer att gå ut i tre versioner: till studenter, lärare och till doktorander och den kommer att finnas både på svenska och engelska. Läs mer om studien på Karolinska Institutets webbplats.

Senast granskad:
Senast granskad: