Mycket som snurrar i huvudet?

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu pågår satsningen ”Din psykiska hälsa” där Studenthälsan vid Högskolan Dalarna och Folkhälsomyndigheten samarbetar för att öka unga vuxnas kunskap och förståelse för psykisk hälsa och ohälsa och vad man kan göra för att må bättre.
Testa folkhälsomyndighetens ljudupplevelse för psykisk hälsa.
Folkhälsomyndigheten

Studietiden är oftast förenad med glädje, utveckling och ny kunskap, men ibland kan den här tiden upplevas som svår och krävande. Det kan också finnas saker i privatlivet som påverkar studierna negativt. När vi möter svårigheter kan det leda till bland annat stress, nedstämdhet, ökad oro/ångest och bristande självförtroende.

Ny sajt med tips och råd

Nu finns en ny sajt om att vara ung, att må bra och hur man hanterar de utmaningar man möter i vardagen. Här hittar du fakta, tips och råd som hjälper dig att ta hand om din psykiska hälsa. För dig som ung vuxen - Din psykiska hälsa (dinpsykiskahalsa.se)

Stöd på högskolan

Vid Studenthälsan på högskolan finns studentkurator och högskolepräst till för den som behöver någon att tala med om sin situation. De som arbetar på Studenthälsan har tystnadsplikt och det kostar inget för dig som student. Studenthälsan - Högskolan Dalarna (du.se)

Senast granskad:
Senast granskad: