Bokningar av Zoom-möten hösten 2020

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu har Högskolan provat olika sätt att arbeta med Zoom för e-möten och från och med hösten 2020 gäller följande:
  1. Zoom är förstahandsvalet för e-möten på högskolan.
  2. All nätbaserad och schemalagd undervisning sker via Zoom om den inte sänds via Videochat.du.se. Den övervakade examinationen kommer också att ske via Zoom.
  3. Mötena bokas via lokalbokningen.
  4. Kursansvarig får besluta om undantag men är medveten om att möjligheten till support på den lösningen sjunker.
  5. Detta omfattar inte administration eller andra möten som inte är undervisning.


Några av fördelarna med detta är att det blir lättare för studenterna att hitta sina möten och det finns ingen risk att en lärare får problem för att de har två möten samtidigt. Det syns t.ex. under "Schema" på Studentwebben för studenterna eftersom bokningen ligger i högskolans lokalbokningssystem (Time Edit). Alla möten kommer också att finnas på http://samtal.du.se ungefär som Samtalsrum för Connect idag.

Det kan hända att lärarna på kursen fortsätter att boka/schemalägga möten själva i kursen. De har fått samma information som studenterna om detta.

Vill du som student ha ett eget möte i Zoom så hittar du det på http://du-se.zoom.us. Instruktioner finns på http://www.du.se/zoom.

Kontakt

Senast granskad:
Senast granskad: