Bästa examensarbete med avseende på hållbar utveckling belönas

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu kan du som student ansöka om den belöning om 10 000 kr som årligen delas ut till det examensarbetet som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle.

För att stimulera studenter till engagemang för hållbar utveckling delar Högskolan Dalarna varje år ut ett pris för det examensarbete som ger det starkaste bidraget till ett hållbart samhälle. Priset består av ett resebidrag om 10 000 kr, ämnat för fortsatt utbildning och kompetensutveckling.

Studenter som fått sitt examensarbete publicerat i DiVA mellan 1 september 2021 - 31 augusti 2022 kan ansöka om bidraget. Senast den 1 september 2022 ska ansökan göras. 

Läs mer om utmärkelsen och hur du ansöker.

Lycka till!

 

Senast granskad:
Senast granskad: