Studentnyheter

Visa som:
Trettioåtta av landets lärosäten samarbetar nu i en studie kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om problemets omfattning och konsekvenser för studenter, anställda och doktorander.
Nyhet
Nu har du som student möjlighet att få undertext till studiematerial, så som högskolans inspelade föreläsningar och andra videos exempelvis inspelade seminarier eller möten.
Nyhet
Den 3 maj kommer Ladok för studenter få ett nytt förbättrat användargränssnitt och en tydligare struktur.
Nyhet
Vi bjuder in dig som avslutar dina programstudier under vårterminen till att delta vid en digital högtid där vi vill tacka dig för din studietid hos oss och önska dig ett stort lycka till in i framtiden!
Nyhet
Det som i grunden är ett projekt för att förbättra luftkvalitén på Campus Falun är snart klart. När nu arbetet i Ljusgården också närmar sig färdigt innebär det en helt ny upplevelse att besöka Campus Falun. En helt ny campusmiljö har skapats.
Nyhet
Under dina studier och ute i arbetslivet genomför du muntliga presentationer i många olika sammanhang. Delta i en workshop med Språkstödet som hjälper dig att hålla tydliga och intressanta muntliga presentationer.
Nyhet
Som en del i att bidra till minskad spridning av covid-19 har högskolans ledning beslutat att all undervisning och examination, där det är möjligt, ska ske via nätet eller blended, året ut. Beslutet tas redan nu för att möjliggöra förutsättningar för att planera undervisningen på bästa sätt.
Nyhet
Vill du vara med och välkomna alla nya studenter till studentlivet i Dalarna?
Nyhet
I sommar firar vi dig som avslutar dina programstudier med en digital avslutningsceremoni
Nyhet
Under arbetets gång kan vilka entréer som kan användas påverkas – se skyltning på plats och respektera eventuella avstängningar.
Nyhet
Publicerad
Kategorier