Personlig presentation av Marie Nowak

Doktorand Turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle

Undervisning

Forskning

Forskningsprojekt

Publikationer