Helen Holmquist

Personlig presentation av Helen Holmquist

Univ adjunkt turismvetenskap
Turismvetenskap Institutionen för kultur och samhälle